Iratkozzon fel hírlevelünkre

 Új könyvek érkeztek!

 június

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Könyvtárába 31 db új könyv érkezett – 73 177 Ft értékben, - elsősorban a 87. Ünnepi Könyvhétre megjelent újdonságokból - magyar próza, ismeretterjesztő, irodalmi esszé, valamint történelem, politika témakörökben.

Egy kis ízelítő a könyvek tartalmából: 

Ormos Mária. „A Föld felfedezése és meghódítása” --- A hosszan elhúzódó „felfedezések kora” volt a legnagyobb szabású világméretű átalakulás kezdete az emberi világban. A „globalizálódás” ekkor kezdődött, és ettől kezdve szüntelen tart mind a mai napig. Az élet számos szépsége ekkoriban kezdett kibomlani, hála a különböző kultúrák megismerésének, és minden konfliktus, amely a mát gyötri, ebben a korban, és annak elsősorban „hódító” jellegében gyökerezett. A felfedezések nélkül nincs gyarmati világ, a gyarmatok nélkül nincs dekolonizálás, és az utóbbi szerencsétlen, olykor elborzasztó végrehajtása nélkül nem alakul ki a mai világméretű káosz. Egyszóval, ha valaki bírálja a globális világ sötét oldalait, úgy szórja átkát a „felfedezőkre”, mert nélkülük nem indulhatott volna útjára az a folyamat, amely sajnálatos módon elvezetett a nagyhatalmi vetélkedéshez, majd a világháborúkhoz is. Mivel a hatalmi (nemritkán csak vélt) érdekek továbbra sem hunytak el, a hatalmak bármely diktátort vagy szervezetet készek voltak támogatni, aki vagy amely momentán szolgálni látszott érdekeiket, ám a lehető leggyorsabban elejtették, ha egy másik erő tűnt fel, és sokszor csak utólag értették meg, hogy nagyon rossz vásárt csináltak.

Gellér Katalin. „A magyar szimbolizmus” --- A könyv a 19. század végén kialakuló új művészeti irányzat, a szimbolizmus magyarországi történetét vizsgálja. Részletesen bemutatja, melyek voltak az irányzat jellemző vonásai, és miképp jelent meg a szimbolizmus a magyar képzőművészetben is. Pontos képet kapunk arról, hogyan vélekedtek a hazai művészek és kritikusok róla, majd az egyes kiemelkedő magyar mesterek munkáiban hogyan mutatkozott meg hatása; olyan nagyszerű alkotók életművében találkozhatunk ugyanis szimbolista vonásokkal, mint Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár vagy Rippl-Rónai József. Náluk is kiemelt témává vált a szimbolizmus jelentős külföldi mestereihez hasonlóan a mítoszok idézése, a halál misztériumának kutatása, az élet és a művészet forrásához és az életfához való zarándoklat, egy tökéletesebb világ utáni vágyódás, amelyek az irányzat legjellemzőbb vonásainak számítanak. A kor divatos életfilozófiái és misztikus tanai jelentős hatást gyakoroltak az ő alkotásaikra is, amelyekkel beírták nevüket a magyar művészettörténetbe.

Csepeli György. „A meg nem gondolt gondolat” --- Csepeli György új könyve a mindennapi antiszemitizmusról szól, amelyet meg kellett írnia, mivel a hallgatás is szólás lett volna. El kellett mondania, milyennek tartja ezt a világot, mit helyesel, s mit vet el benne. Az antiszemitizmusban felbonthatatlanul együtt gomolyog vallás, művelődés, politika, gazdaság, társadalmi struktúra, ész és szenvedély. Mindig ugyanúgy, és mindig másképpen.

Térey János. „Őszi hadjárat” --- A kortárs magyar költészet kiemelkedő alkotója harminc év versterméséből komponálta meg az Őszi hadjárat gyűjteményét, melyben egy kötetnyi új alkotását is közreadja.Kikerült az eredeti kötetekből néhány vers, másokat a szerző alaposabban átdolgozott, lenyesegetve a fiatalkori útkeresés bizonytalanságait, helyenként az egyes kötetszerkezetek is változtak. Az életműben kezdettől fogva épülő mitologikus tér, akár debreceni, akár budapesti vagy drezdai helyszínekkel, az imponáló formakészség és formai tudatosság, a lírai világ határozott epikus ívekre feszülő megkomponálása, a múlt és a jelen összecsendítése, olykor drámai, olykor érzelmesebb dinamikájú ütköztetése, a legkülönbözőbb nyelvi regiszterek megszólaltatásának elegáns nemegyszer ironikus, szatirikus könnyedsége Térey Jánost a kortárs magyar líra megkerülhetetlen szerzőjévé emelte. Az Őszi hadjárat eddigi lírai művének méltó összegzése.

Hankiss elemér. „Proletár reneszánsz” --- Sok szereppel próbálkoztunk már. Voltunk már „kelet népe”, mely az ősi Ázsiából hoz holmi különleges üzenetet Európának; de az üzenetet útközben elfelejtettük, vagy soha nem is tudtuk. Voltunk már, vágyainkban, „Kert-Magyarország”, de a valóságban magyar ugar maradtunk. Voltunk már, álmainkban, „Kelet-Európa Svájca”, csak éppen a kicsiségen kívül másban nem hasonlítottunk a modellre. Ajánlkoztunk „kompországnak” Nyugat- és Kelet-Európa között, csak éppen elfelejtettük, hogy ennek érdekében tenni is kellene valamit. […] Csodálkozhatunk-e azon, hogy mások nem Kert-Magyarországnak és Kelet-Európa Svájcának láttak és tituláltak minket, hanem „dzsentry-országnak”, „urambátyám-országnak”, az „utolsó csatlósnak”, „cigányországnak”, „gulyáskommunizmusnak”, vagy vállon veregetve a „legvidámabb barakknak”?

Kovács Mónika. „Kollektív emlékezet és holokausztmúlt” --- Kovács Mónika kollektív emlékezetről és holokausztoktatásról szóló könyve arra tesz kísérletet, hogy meghatározza a múltfeldolgozás homályos - és gyakran politikai eszközként használt - fogalmát, és feltárja azokat a szociálpszichológiai folyamatokat, amelyek elősegítik, vagy éppen hátráltatják a holokauszt tanulságainak levonását. A kötet kutatási eredmények és kísérletek ismertetésén keresztül nemcsak átfogó ismertetőt nyújt ezekről a folyamatokról, azok hátteréről vagy éppen változásairól, hanem sorvezetőül is szolgálhat a holokausztoktatás során.

Domonkos László. „Goli Otoko, a Pokol-sziget: Tito Gulágja az Adrián 1949-1980” --- „Döbbenetes dokumentum-kötet, képszerű és olvasmányos: megdöbbentő és lebilincselő, iránytű lehetne a 21. század „politikai turistájának”, hogy megtalálja a 20. századi „totóizmus” legsötétebb pontját az Adrián, miközben az”agyatlan-tröszt” Belgrádban volt.”

A beérkezett kötetek már kölcsönözhetőek.

Új könyvek - 2016 június 2. lista

Új könyvek - 2016 június lista

Új könyvek - 2016 május 3. lista

Új könyvek - 2016 május 2. lista

Új könyvek - 2016 május

Új könyvek - 2016 február

Új könyvek - 2016 február 2. lista

Új könyvek - 2016 január

Új könyvek - 2015 december 2. lista

Új könyvek - 2015 december

Új könyvek - 2015 november

Új könyvek - 2015 szeptember

Új könyvek - 2015 június 2. lista

Új könyvek - 2015 június

Új könyvek - 2015 május

Új könyvek - 2015 április

Új könyvek - 2015 március

Új könyvek - 2015 február

Új könyvek - 2015 január

 

Új könyvek érkeztek a Márai-program V. keretében! 

A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

A BI MÁSZ Könyvtárába a program keretében 18 db szépirodalmi mű érkezett ajándékba 44.696 Ft értékben valamint 30 db szakkönyv 88.999 Ft-ért. 

 

Márai-program V.

Márai-program IV.

Márai-program III.

Márai-program II.

 

 

< < Kezdőlap > >

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
5
November
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések