MÁRTON ÁRON TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAM 2013/2014

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és tutoraik (vezetőtanáraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre.

Pályázat tárgya: a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2013/2014-es tanévben tanulmányokat folytató hallgatók részére tutorális képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok (vezetőtanárok) által értékelt tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését vagy egyéb tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja.

Pályázati kategóriák:

    ·    „Famulus” (kezdő) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben nem vett részt a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.

    ·     „Magister” (haladó) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben részt vett a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban, és azt kimagasló eredménnyel teljesítette (BI MÁSZ Oklevelet szerzett).

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 40 fő (ebből a „Magister” /haladó/ pályázati kategóriában ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 15 fő).

Az ösztöndíj mértéke:

A hallgatói ösztöndíj 10 hónapra szól, mértéke:

·      0-5 kreditpont elérése esetén 20.000,- Ft/hó;

·    6 vagy több kreditpont elérése felett legalább 21.750,- Ft/hó és legfeljebb 28.000,- Ft/hó közötti összegben differenciáltan, a hallgatói ösztöndíjakra rendelkezésre álló pályázati keretösszeg mértéke, a nyertes pályázók száma és az elért kreditpontok mennyiségének függvényében kerül megállapításra.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 40 fő. A tutori ösztöndíj szintén a tanév 10 hónapjára szól, mértéke egységesen 120.000,- Ft/tanév.

Pályázat célja: a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozásának elősegítése, ezáltal hozzájárulás a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához. 

A pályázaton indulni jogosultak köre: minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy,

·           aki a 2013/2014-estanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat, és

·           aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2013/2014-estanévben szakkollégiumi jogviszonyt létesít, és

·     aki vállalja, hogy BI MÁSZ Szakkollégiumi Képzési Programja keretén belül mindkét félévben legalább 2 kredit értékű tárgyat elvégez: az őszi félévben a BI MÁSZ által szervezett prezentációs készségfejlesztő tréning teljesítésével, a tavaszi félévben pedig a BI MÁSZ által kijejölt szakkollégiumi tárgy felvételével és sikeres teljesítésével, és  

·          aki felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel. Index szerinti tanulmányi átlaga (nem kummulált, nem súlyozott!!) egyik félévben sem lehet rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál), és

·        aki pályázatában tutorként olyan, a 2013/2014-estanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja,és

·          aki „Magister” (haladó) hallgatóként a 2012/2013-as tanévben a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban BI MÁSZ Oklevelet kapott, és

·          aki „Magister” (haladó) hallgatóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2013/2014-es tanévben kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül saját egykori középiskolájában előadja, ahol egyúttal tájékoztatást tart a BI MÁSZ Tehetségkutató Szakkollégiumi Programról, és

·     aki „Famulus” (kezdő) hallgatóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2013/2014-es tanévben kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül legalább még egy (helyi, hazai, vagy nemzetközi) konferencián előadja.

A pályázásból kizáró feltételek:

·         Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

A pályázat személyes benyújtásának és postai beérkezésének határideje: 2013. december 5. közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azon hallgatók, akik  a 2013/2014-es tanévben az alap-, vagy osztatlan képzésben I. évfolyamon folytatnak tanulmányokat, nem pályázhatnak a programban való részvételre.

 

 Pályázati felhvás
Tutori szakmai ajánlás
Nyilatkozat Famulus
Nyilatkozat Magister

 

 

kutatói ügyfélfogadás

Dátum: 2013.11.11. 

< < Kezdőlap > >